Voice dialogue

Iedere persoonlijkheid bestaat uit meerdere deelpersoonlijkheden. Deze zijn ontstaan uit noodzaak. Door middel van voice dialogue kom je met deze deelpersoonlijkheden in gesprek. Iedere deelpersoonlijkheid leidt een eigen leven in jou. Het zijn energiepatronen in ons, die zelfstandig en met een eigen wil en gedachtegang opereren. De meeste mensen zijn zich hier niet van bewust. Door de verschillende deelpersoonlijkheden wordt je belemmerd in het maken van vrije keuzes en het bewust handelen, omdat de dominante deelpersoonlijkheid overheerst. Door middel van voice dialogue kun je hier een eind aan maken.

Indien u meer duidelijkheid wilt over uzelf en over uw leven is het verstandig om te starten met een voice dialogue. Alle deelpersonen in u worden dan uitgenodigd om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het doel van voice dialogue is om de verschillende kanten van uw persoonlijkheid te belichten en om deze met elkaar in balans te brengen. U leeft nu vanuit een of enkele dominante deelpersonen, andere deelpersonen worden echter onderdrukt. Zij hebben geen inbreng in het dagelijks leven. Dit verstoort de balans tussen de verschillende kanten van uw persoonlijkheid. Daarom is het verstandig om door middel van voice dialogue de balans terug te brengen tussen de verschillende deelpersoonlijkheden. Hierdoor treden de onderdrukte deelpersoonlijkheden opnieuw op de voorgrond. Wellicht ontdekt u wat deze deelpersoonlijkheden voor functie kunnen vervullen in uw dagelijkse leven. Dit levert een gevoel van vrijheid op: u bent niet meer gebonden aan slechts de primaire en dominante deelpersoonlijkheden. Voortaan heeft u de keuzemogelijkheid om te luisteren naar uw volledige persoonlijkheid. Voice dialogue kan u hierbij helpen.

Wilt u meer weten over voice dialogue? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens