Ademtherapie

Ademen is Leven.
Volwassenen hebben onbewust meestal een verstoord ademhalingspatroon vanwege chronische spierspanningen, waardoor hun adem vervormd en belemmerd wordt. Deze spanningen zijn het gevolg van emotionele conflicten die zich tijdens hun opvoeding ontwikkeld hebben. Zonder dat u zich hiervan bewust bent gebruiken de meeste mensen slecht 30 % van hun longcapaciteit.

Voorbeelden van verstoorde ademhalingspatronen:
*Mensen die bang zijn om zich helemaal te laten gaan, vinden het moeilijk om helemaal uit te ademen.
*Mensen die bang zijn om uit te reiken naar de wereld, hebben er moeite mee om in te ademen. Ze kunnen doodsbang worden  als ze hun keel open doen om diep in te ademen
*Bij sommige mensen wordt de buik ingetrokken en vastgehouden als de borst uitzet, om gevoelens van verdriet te  onderdrukken. ( om onze tranen en snikken te beheersen)
*Sommige zijn slachtoffers geworden van het gezegde dat kinderen gezien moeten worden, maar niet gehoord. Anderen  verstikten hun huilen en schreeuwen omdat ze daarop     een vijandige reactie van hun ouders kregen. Het verstikken van deze  geluiden leidt tot een ernstige samentrekking van de keel, waardoor de ademhaling ernstig belemmerd wordt.

Ik kan u helpen uw natuurlijke ademhalingspatroon te herstellen. Om uw ademhalingspatroon te herstellen;
* Moet u inzicht hebben in uw natuurlijke ademhalingspatronen en weten waarom ze verstoord raken.
* Leert u hoe je spanningen kunt loslaten, die het naruurlijke ademhalingspatroon onderbreken.

Als we je vragen je bewust te zijn van je adem, willen we je daarmee slechts helpen om vanzelf gemakkelijk en diep te kunnen ademhalen zonder dat je je daar van bewust bent.  We zijn erop gericht om je de spanningen die je ervan weerhouden om natuurlijk adem te halen, te laten voelen, zodat je ze los kan laten !!

INTENS EN VERBONDEN ADEMHALEN HEEFT EFFECT OP 3 NIVEAU'S:

1. Fysiek Niveau:
* Optimale zuurstof opname door Verbonden Ademhaling, Herstel van de Natuurlijke Ademhaling, waarbij je de volle inhoud van je longen gebruikt, Verhoogde Vitaliteit, 
* Ontladen van Fysieke Spanning en Stress, Vermindering van Spierspanning, Betere doorbloeding, 
   Intensere Beleving van zintuigelijke prikkels.
2. Mentaal Niveau:
* Oplossen van oude onderdrukte Emoties, Ontspanning van Mentale Onrust, Betere Concentratie en Geheugenfunctie,
* Afname van Angstgevoelens en Onrust, Meer contact met Emoties en Gevoelens, Piekeren en Tobben neemt af,
   Versterkt Emotioneel evenwicht.
3. Spiritueel Niveau:
* Besef van Innerlijke Stlite en Vrijheid, Toename van Creativiteit, Meer aanwezig in het Hier en Nu,
* Verschuiving van het zwaartepunt: van het Hoofd naar het Hart, Meer verbinding met je Intuïtie en Gevoel.

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens