Systemisch werken

Het uitgangspunt van systemisch werk is dat wij verbonden zijn met mensen die belangrijk in ons leven zijn of geweest zijn. Ze zijn als het ware nog in ons. Relaties die niet goed afgerond zijn, blijven invloed hebben.

Ieder mens maakt deel uit van verschillende systemen. Denk aan een familie of een organisatie. Dergelijke systemen zijn vaak nauw met elkaar verbonden. U kunt zich vrij en verbonden voelen in een bepaald systeem, maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Sommige mensen voelen zich gevangen en verstikt in bijvoorbeeld het systeem van hun bedrijf. Door middel van systemisch werken kunnen deze systemen in beeld worden gebracht. We analyseren uw positie binnen een bepaald systeem en maken het mogelijk om daar veranderingen in aan te brengen. Dat kan met behulp van systemisch werken. Samen werken we aan een oplossing.

Binnen ieder systeem zijn er bepaalde wetten en regels van toepassing. Dit kan echter voor frictie zorgen. Wanneer er iets vervelends plaatsvindt, is het belangrijk dat dit wordt opgelost. Wanneer dit niet wordt opgelost kan dit nog jaren in het systeem rond dwarrelen. Denk bijvoorbeeld aan een familieruzie of een sterfgeval binnen de familie. Of een ruzie tussen collega’s of een onverwacht ontslag. Dergelijke situaties kunnen recent hebben plaatsgevonden, maar het is ook mogelijk dat er jaren geleden iets is voorgevallen, nog voordat u deel uitmaakte van het systeem. Toch kunt u hier de gevolgen van ondervinden. Door systemisch te werken, komt u erachter welke schakel in het systeem ontbreekt. Wat is er misgegaan en hoe kunt u dit oplossen? Wellicht bent u niet tevreden met uw positie binnen een systeem. Door middel van systemisch werken kunnen we er samen achter komen wat u dwars zit en hoe u dit kunt oplossen. Ons doel is om naar het hele systeem te kijken waar u deel van uit maakt, om vervolgens naar een oplossing toe te werken. Systemisch werken biedt de oplossing.

Wilt u meer weten over systemisch werken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens