Tarief- en Praktijkinformatie

 

Openingsopeningstijden:
Maandag en Donderdag : 10:00 uur – 22:00 uur
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag: 10.00 uur – 17.00 uur
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Tarieven (BTW vrijgesteld):
Intakegesprek : Een intakegesprek kost € 85,00 en duurt gemiddeld 2 uur.
Consult  : De tariefstelling is € 65,00 per uur, met afronding naar 15 minuten

De prijzen zijn BTW vrijgesteld

Tarieven (inclusief 21 % BTW)

Groepscursussen : De groepscursussen zijn themagericht en kent verschillende tarieven,
                               welke u terug vindt op onze website onder kopje Educatie.

Bedrijven               : Voor een op maat gesneden traject kunt u vrijblijvend contact met ons
                                opnemen. Afhankelijk van uw wensen, wordt de tariefstelling bepaald.

Betaling:
De betaling voor de sessies is bij voorkeur contant of met pin aan het eind van elke sessie, tenzij nadrukkelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen. Indien betaling per bank is overeengekomen, dient de factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15 % administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen de betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau.

Behandelovereenkomst en Algemene voorwaarden:
In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen om een behandelovereenkomst te tekenen. Hier zijn ook de algemene voorwaarde en uw rechten in opgenomen.
Link naar document behandelovereenkomst

Vergoeding :
U krijgt een declaratie/factuur die u bij uw ziektekostenverzekeraar kunt indienen indien uw (aanvullende) polis de kosten voor alternatieve zorg geheel of gedeeltelijk dekt.
NB: groepscursussen en werkgerelateerde trajecten komen niet in aanmerking voor declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Prestatiecode en AGB codes:
AGB zorgaanbieder: 90101159 AGB praktijk: 90060721. De behandeling is een combinatie van psychosociale therapie en lichaamsgerichte therapie en valt onder de prestatiecode: 24511: Integratieve Psychotherapie. Deze codes vindt u terug op de factuur.

Licenties,  AVG-plicht e.a. :
Praktijk Heeljezelf is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG , die door de Europese Academie is erkend en is ook ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en is onderworpen aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)).  

Andrea Lancel is als psychodynamisch therapeut geregistreerd bij de VBAG als

A-licentiehouder onder nummer 21510008 , bij de RBCZ onder nummer: 912031R  en bij College Persoonsbescherming (CBP): M1597798. Zij is gehouden aan de beroepscode van de beroepsvereniging en van de RBCZ.

Als praktijkhouder ben ik verplicht aan onderstaande verordening, wetten en regels te voldoen. Voor meer informatie kunt u op onderstaande linken drukken:

Beroepsprofiel: Klik hier

  

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens