U heeft de eerste stap gezet om uw eigen geluk in eigen hand te nemen.

Psychodynamica is het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens, overtuigingen en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer dit echter niet het geval is, zijn zij in disharmonie. Dan vindt er een innerlijke strijd plaats, die zorgt voor een vermoeiend, neerslachtig en verdrietig gevoel. Het is belangrijk dat deze processen in harmonie zijn, zodat u zich iedere dag fijn en opgewekt voelt. Zit weer lekker in uw vel door middel van psychodynamica. In technische bewoording betekent dynamica "energie in beweging ", wat zich uit in kracht.

Psychodynamica is een selectie van verschillende moderne therapievormen die hun effectiviteit reeds hebben bewezen. Tijdens de psychodynamica therapie wordt er contact gemaakt met (on)bewuste informatie en ervaringen die uw huidige psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Samen zetten we uw geest en uw ziel in beweging, zodat we inzicht krijgen in uw psychodynamische processen. Alleen dan kunnen we samen de kern van het probleem opsporen en oplossen. Wilt u meer weten over psychodynamica? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. ( Zie ook Psychodynamische Processen onder de link Psychodynamisch)

Uitgangspunt van de Psychodynamica is dat een psychische- of psychosomatische hulpvraag van een cliënt ( meestal ) uit drie componenten bestaan. Een psychische-, een lichaamsgerichte- en een systemische component. De Psychodynamica Therapeut heeft geleerd vanuit deze drie invalshoeken naar uw problematiek te kijken. Daardoor is de psychodynamica therapeut in staat om veel breder te werken dan therapeuten welke zich gespecialiseerd hebben in slechts één specifieke therapievorm. 
1. De Psychotherapeutische component kunnen wij ons voorstellen als een tijdlijn met van links naar rechts: VERLEDEN-HEDEN-TOEKOMST * Bij start van de therapie werken wij met u in het HEDEN. Therapievormen welke daarbij toegepast worden zijn de cognitieve- en gedragstherapeutische therapievormen, zoals Cognitieve therapie, Rationeel Emotieve Therapie RET, Gedragstherie en Gestalt. * VERLEDEN. Vaak blijkt echter dat de problematiek in het heden veroorzaakt wordt door negatieve ervaringen uit het verleden. Met behulp van therapievormen als Regressietherapie, Hypnotherapie en EMDR kunnen wij de negatieve invloeden uit het verleden opsporen en neutraliseren. *TOEKOMST.:Vanuit het heden kunnen wij ook toekomstgericht werken. dit met het doel om te voorkomen dat oude patronen zich opnieuw gaan herhalen of om ons gedrag en communicatie in positieve zin te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van NLP en Coachingtechnieken.
2. De Bio-energetische component. Naast de psychotherapeutische component bestaat er ook een lichaamsgerichte ( Bio-energetische) component. Vanuit de holistische mensvisie zijn lichaam en geest sterk met elkaar verbonden. Psychische spannigen kunnen zich dan ook in ons lichaam vastzetten. Als simpel voorbeeld noemen we hier stress. Bij langdurige stress zetten spanningen vast in nek, schouders en/of onderrug. door in therapie zowel psychisch- als de lichaamsgericht te werken, kunnen zowel de psychische als de  lichameleijke klachten verholpen worden. 
3. De Systemische component. Bepaalde factoren zoals ziekten, lichamelijke- en geestelijke eigenschappen, zijn genetisch overdraagbaar van de ene generatie op de volgende. Wat echter minder bekent is, is dat ook 'energetisch' bepaalde factoren overdraagbaar zijn van de ene generatie op de volgende. Sommige ladingen, overgedragen vorige generaties, kunnen psychische en/of lichamelijke problemen veroorzaken in het heden. Door middel van Familie- en Organisatieopstellingen werken wij met deze Systemische problematiek.

    
 

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens