U heeft de eerste stap gezet om uw geluk in eigen hand te nemen.

Psychotherapie is er in verschillende varianten. Deze vorm van therapie is bedoeld voor individuen, koppels en groepen. Psychotherapie heeft een aantal doelstellingen tijdens de psychotherapiesessies. Allereerst is het van belang dat de problemen worden opgespoord. Vervolgens gaan we geleidelijk tijdens de psychotherapiesessies op zoek naar een oplossing voor de problemen. Ook is het belangrijk dat we antwoorden op al uw vragen vinden. Vaak liggen deze antwoorden binnen handbereik, u kunt er alleen zelf niet bij, omdat u niet volledig in contact staat met uw innerlijk. Enkele doelen van psychotherapie zijn:

- het leren benutten van ongebruikte mogelijkheden en kansen
- inzicht krijgen in het verleden en het heden
- kennis en vaardigheden ontdekken
- lichaam en geest met elkaar in contact brengen om betere communicatie te stimuleren

Cliëntgerichte Psychotherapie:
In een cliëntgerichte psychotherapie kunt u veel bij uzelf ontdekken. Niet alleen rondom de dingen die problematische liggen, maar ook rondom de sterke kanten van uw persoonlijkheid. Het is de bedoeling dat de therapie leidt tot toenemende zelfaanvaarding. Daardoor zult u beter in staat zijn te doen wat bij u past. Door uw beperkingen onder ogen te zien en meer gebruikt te maken van uw mogelijkheden zult u er beter in slagenn om met moeilijke situaties in uw leven om te gaan. Psychische problemen en klachten wijzen er vaak op dat iemand is vastgelopen in zijn/haar persoonlijke ontwikkelingen. U kunt het gevoel hebben vast te zitten en in een kringetje rond te draaien. Psychodynamica kunt u zien als een proces, waarin u zich kunt ontwikkelen. De therapie is persoonsgericht. U bent zelf het uitgangspunt. Wat voor iemand bent u? Hoe kijkt u zelf tegen klachten aan?

Het gaat er vooral om welke betekenis de problemen voor u hebben. Persoonsgericht werken betekent ook dat u, in overleg met de therapeute, bepaalt wat u met de therapie wilt bereiken. De gesprekken bevatten 'een stappenplan' op weg naar zoveel mogelijk verheldering van uw wens tot verandering en wat er nodig is om uw wens gestalte te geven. Het blijkt dat wanneer een wens helder is geworden, het makkelijker is om uw wens gestalte te gaan geven. Zo nodig ontvangt u na een gesprek een korte samenvatting van het gesprek aangevuld met diverse suggesties/adviezen.

Wilt u meer weten over psychotherapie? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 


 

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens