U heeft de eerste stap gezet om uw eigen geluk in eigen hand te nemen.

Ruzie, spanningen en ergenissen. Iedereen heeft wel eens problemen met zijn of haar partner. U ook? Dit hoeft niet te betekenen dat uw relatie ongezond of slecht is. Wanneer twee verschillende personen samen een relatie aangaan, is het vanzelfsprekend dat het wel eens botst. Soms komen partners er echter niet meer zelf uit. Dan is het verstandig om in relatietherapie te gaan.

Relatietherapie is een vorm van therapie. Het doel van relatietherapie is om ervoor te zorgen dat u en uw partner weer gelukkig worden. Nu bestaat uw leven wellicht uit pieken en dalen, waarin de spanningen en ergenissien de pieken tot een minimum beperken. Het is ons doel om die pieken weer terug te laten komen in uw relatie. De leuke momenten met elkaar mogen weer centraal staan.

Relatietherapie is erop gericht om de relationele problemen tussen u en uw partner op te lossen. wanneer partners er zelf niet meer uitkomen, kunnen zij een relatietherapeut inschakelen. Relatietherapie kan dan een uitkomst bieden. De relatietherapeut brengt samen met u en uw partner de problemen in kaart. U kunt vrij spreken over de problemen thuis. Het doel van de relatietherapie is om een oplossing te vinden voor de relationele problemen waar beide partners gelukkig van worden. Door middel van verschillende therapiesessies zal de relatietherapeut een beeld krijgen van de relatie en samen met u en uw partner naar een oplossing toewerken.

Tijdens de relatietherapie beoogt de therapeut de soms starre communicatiepatronen van de betrokkenen te veranderen. Openheid: de partners mogen leren de dingen die zij elkaar willen zeggen, duidelijk en concreet te uiten zonder de dubbele bodems of vage woordsalades. Ze mogen ook leren elkaar aan het woord te laten. Vooral de dominante binnen een systeem mag leren zich anders op te stellen. Dit houdt meestal in dat er iets mag wijzigen in de machtsverhoudingen in de relatie.

Partners dienen meer te letten op elkaars non-verbale signalen en leren erop te reageren. Door de aanwezigheid van de therapeute raken de betrokkenen vaak minder bang voor elkaar. De therapeut neemt in het begin het voortouw om dit proces in gang te brengen ( directieve strategieën)

Helaas ligt de zaak vaak iets minder eenvoudig dan geschetst: de interactiepatronen van de betrokkenen zijn vaak zulke automatismen geworden dat eenvoudige uitleg over de destructieve kanten van hun communicatie niet afdoend is. Directe aanwijzingen roepen soms veel weerstand op ( zeker bij de dominante partij) en kunnen het probleem zelfs verergeren. Daarom benut men bij gezins- relatietherapie af en toe paradoxale procedures. In het paradoxale denkraam mikt men allereerst op kleine veranderingen binnen een systeem - zodra er iets verandert, heeft dat gigantische doorwerkingen door het hele systeem. Waardoor er een proces van verandering op gang is gebracht: het systeem gaat daarna op zoek naar een nieuw evenwicht, het vind onderweg steeds nieuwe oplossingen

Tijdens de relatietherapie kunnen beide partners alles op tafel gooien. De relatietherapeut kan niet voor een kant en klare oplossing zorgen, ook uw hulp en energie zijn nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de neerwaartse spiraal wordt doorbroken, zodat beide partners weer gelukkig worden in de relatie.

Heeft u ook problemen in uw relatie en bent u geïnteresseerd in relatietherapie? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij zijn u graag van dienst.  

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens