U heeft de eerste stap gezet om uw eigen geluk in eigen hand te nemen.

Wanneer iemand 'normaal functioneert' is er sprake van een evenwichtige en harmonische relatie tussen die persoon en zichzelf, maar ook tussen die persoon en zijn of haar omgeving. Een dergelijk persoon zal normaal reageren op dagelijkse situaties in het leven. Er zijn echter bepaalde afwijkingen. Angst, woede en verdriet zijn factoren die de balans tussen uw lichaam en geest kan verstoren. Ook dit hoort helaas bij het leven. Deze factoren roepen hevige emoties bij u op. Helaas kunnen deze emoties ook zo heftig worden, dat u niet meer normaal kunt functioneren. Hier kunnen u en uw omgeving hevig onder lijden. De psychopathologie is de leer van dergelijke psychische ziektes. Dit kan geestelijk of psychologisch zijn.

Psychopathologie ( uit het Grieks psyche geest en pathos pijn) is een wetenschap die aan de basis ligt van de behandeling voor psychische stoornissen. Wanneer er bijvoorbeeld iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden, zult u een grote vorm van verdriet ervaren. Wanneer dit maanden duurt, wordt dit als normaal ervaren. Wanneer u echter jaren blijft rouwen, is dit abnormaal. Abnormaal gedrag staat de relatie met uzelf in de weg. Ook uw omgeving kan hier problemen aan ondervinden. Wanneer dit abnormale gedrag extreem wordt, dan wordt dit pathalogisch genoemd. De psychopathologie dient om hier een behandeling voor te ontwikkelen. Psychopathologie kan u hierbj helpen, maar ook uw omgeving kan veel rust krijgen door middel van de psychopathologie.

Psychopathologie is een deelgebied van de psychologie en de psychiatrie. Wilt u meer weten over psychopathologie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Pathalogisch:
Wanneer relaties moeilijk verlopen en men zich niet goed voelt in relatie tot zichzelf, de ander of de omgeving, dan is er mogelijk sprake van een neurose. Er is mogelijk sprake van een psychose als de band met zichzelf, en de ander of de omgeving verbroken is.

Er is een aantal determinanten voor beoordeling van een zieke:
* Is de ziekte accuut? Kent men een evolutie? Is de persoon aan de betere hand bij observatie of hervallen of chronisch? 
* Is hetgeen hem moeilijk maakt, van tijdelijke of blijvende aard? Verbetert het misschien wel, maar zal het nooit weg zijn?
* Zit er een oorzaak in het lichaam? Is er een fysieke stoornis zoals een te lage schildklierwerking, een hersentumor, een hersenbloeding vooraan?
* Zijn er stress-factoren aanwezig? Is er sprake van een sociaal isoloment, kansarmoede, multi-problematische context?
* Heeft de eventuele psychische ziekte te maken met het functioneren zelf? ( een aanslepende ziekte of handicap die plots een nieuwe wending heeft gekregen )

Vervolgens wordt de observatie getoetst aan de diagnostische criteria van de DSM, die het mogelijk maakt zo objectief mogelijk de weergave van de psychische belemmering op het dagelijks leven op persoonlijk, relationeel, sociaal en beroepsmatig in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een diagnose gesteld, en een behandeling voorgesteld.

Wilt u meer weten over psychopathologie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens