Groepstherapie

Groepstherapie is een vorm van therapie in groepsverband. U vormt samen met ongeveer 8 a 10 mensen een therapiegroep die onder begeleiding van een therapeut aan hun problemen werken. Het voordeel van groepstherapie is dat de overige groepsleden representatief staan aan het gewone leven buiten de therapiegroep. Zij hebben allen hun persoonlijke inbreng in de groepstherapie wat voor een zeer actief en leerzaam proces zorgt.

In een therapiegroep zitten allerlei soorten mensen. Zij hebben allemaal een eigen leven opgebouwd en hun eigen levenservaring opgedaan. Dit maakt hen allen een eigen individu. Alle deelnemers brengen hun eigen persoonlijkheid, geschiedenis en problemen mee naar de groepstherapie. Dit zorgt er voor dat zij allemaal op een unieke en specifieke manier reage

ren op hetgeen dat behandeld wordt tijdens de bijeenkomsten. Deze communicatie tussen de gespreksdeelnemers kan zorgen voor een heel verhelderend en realistische vorm van therapie. Door de problemen met anderen te bespreken en de verschillende visies op het probleem aan te horen, kunnen de deelnemers de argumenten afwegen en voor zichzelf op een rijtje zetten wat zij nu moeten doen.

Tijdens de groepstherapie gaat het niet puur om de therapeut en de deelnemer, de gehele groep staat centraal. Toch worden wel alle deelnemers behandeld. Iedereen komt aan bod. Dit kan per keer verschillende. De ene keer krijgt de een meer aandacht van de therapeut en de andere keer staat een ander centraal tijdens de groepstherapie. Wilt u meer weten over groepstherapie? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens