RET

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Deze behandelmethode gaat ervan uit dat het niet de problemen zelf zijn die het ons moeilijk maken, maar de manier waarop wij tegen deze problemen aankijken. De oplossing ligt in onze eigen handen. Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een vorm van psychotherapie. Zowel het verstand als het gevoel spelen een belangrijke rol. De grondlegger van Rationeel Emotieve Therapie is Albert Ellis. Zijn doel is om onze kijk op bepaalde situaties te veranderen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Bij Rationeel Emotieve Therapie gaan we er vanuit dat het niet de omstandigheden en situaties zijn die ons in de problemen brengen, maar de wijze waarop wij deze situatie interpreteren. Uw persoonlijke houding ten opzichte van de specifieke situatie is van invloed op uw stemming. Ook bepaalt dit hoe u zich gedraagt in bepaalde situaties. Uw reactie is voortgekomen uit onnauwkeurigheden en onjuistheden in uw gedachten. Door middel van Rationeel Emotieve Therapie kunnen we samen deze onjuistheden opsporen en vervangen door rationele gedachten. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u weer een realistische kijk op de situatie krijgt. Rationeel Emotieve Therapie helpt hierbij.

Gedragstherapie in de vorm van Rationeel Emotieve Therapie is gebaseerd op het ABC principe: Aanleiding, Bril en Consequentie. Het RET principe gaat ervan uit dat het niet de Aanleiding is die bepaalde problemen veroorzaakt, maar de Bril waardoor men naar een bepaalde situatie kijkt. Door verschillende oefeningen kunnen de overtuiging (Bril) worden veranderd. Dit zorgt uiteindelijk voor minder problemen en een positief gevoel.

Sommige hebben de indruk dat het rationele aspect van de therapie erop is gericht om het gevoel ( de emotie ) uit te schakelen of te verzwakken. Dat wordt veroorzaakt doordat in het Nederlands 'rationeel' associeert met 'rationaliseren'. Maar de RET beoogt alles behalve dat!  Emoties die passen, moeten aangemoedigd worden. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestel overdreven.

Recentelijk heeft de grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie ( RET ), Albert Ellis, de naam RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor "Rational Emotieve Behavioral Therapie". De reden voor de naamswijziging is dat Ellis tot uitdrukking heeft willen laten komen, dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve therapie, maar dat het gedrag in de therapie moet "volgen".

Wilt u meer weten over, Rationeel Emotieve Therapie, oftewel RET? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.  

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens