NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Deze vorm van therapie is ontwikkeld om de communicatie met jezelf en met anderen te verbeteren. Door een goede communicatie zal ook het contact beter zijn. Hiermee doelen wij op het contact met uzelf en met anderen. Het doel van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is om te leren effectiever te denken en effectiever met jezelf en anderen te kunnen communiceren.

Iedereen ervaart gebeurtenissen op een persoonlijke manier. De manier hoe wij informatie opnemen, ordenen en weergeven is dus individueel en wordt bepaald door persoonlijke ervaringen. Deze ervaringen zijn echter niet altijd de werkelijkheid. Volgens de NLP therapie handelt en voelt u niet altijd vanuit de werkelijkheid. Deze handelingen worden beïnvloed door de persoonlijke manier van denken. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) leert u hoe u uw ervaringen op een andere manier kunt zien, zodat u de gewenste persoonlijke resultaten kunt behalen. Samen streven we naar uw persoonlijke doel. Daarom onderzoeken we samen welke belemmeringen er ontstaan en hoe we die aan kunnen passen totdat uw persoonlijke doel bereikt is. Dit kan allemaal met behulp van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Onze gedachten worden bepaald aan de hand van neurologische processen rond zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Deze processen worden omgezet in denkprocessen die op hun beurt onze emoties en ons gedrag beïnvloeden. Door het gebruik van NLP leert u hoe u uw ervaringen anders kunt ordenen om uw persoonlijke doel te verwezenlijken. Uw persoonlijke doel geldt als einddoel. Wilt u meer weten over Neuro Linguïstisch Programmeren, oftewel NLP? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Neem direct contact op!

1. Waarin bent u geïnteresseerd?


2. Een korte toelichting

3. Uw gegevens